DANE STATYSTYCZNE BOTSWANA Polska = 1
Powierzchnia [km2] 600 370 1,92
Długość granic [km] 4013 1,44
Linia brzegowa [km] 0 0,00
Ludność 1 640 115 0,04
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 3 0,02
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 54,58 6,41
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 33,87 0,46
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 2,85 2,05
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 9 200 0,77

| RPA | Namibia | Zimbabwe | Zambia | Powrót |