DANE STATYSTYCZNE NAMIBIA Polska = 1
Powierzchnia [km2] 825 418 2,64
Długość granic [km] 3 936 1,41
Linia brzegowa [km] 1 572 3,20
Ludność 2 030 692 0,05
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 2 0,02
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 48,98 5,76
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 43,93 0,59
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 3,18 2,29
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 7 300 0,61

| RPA | Botswana | Zimbabwe | Zambia | Powrót |