DANE STATYSTYCZNE RPA Polska = 1
Powierzchnia [km2] 1 219 912 3,90
Długość granic [km] 4 862 1,74
Linia brzegowa [km] 2 798 5,70
Ludność 4 4344 136 1,15
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 36 0,29
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 61,81 7,26
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 43,27 0,58
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 2,24 1,61
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 11 100 0,93

| Botswana | Namibia | Zimbabwe | Zambia | Powrót |