DANE STATYSTYCZNE ZAMBIA Polska = 1
Powierzchnia [km2] 752 614 2,41
Długość granic [km] 5 664 2,03
Linia brzegowa [km] 0 0,00
Ludność 11 261 795 0,29
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 2 0,12
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 88,29 10,37
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 39,70 0,53
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 5,47 3,94
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 900 0,08

| RPA | Botswana | Namibia | Zimbabwe | Powrót |