DANE STATYSTYCZNE ZIMBABWE Polska = 1
Powierzchnia [km2] 390 580 1,25
Długość granic [km] 3 066 1,10
Linia brzegowa [km] 0 0,00
Ludność 12 746 990 0,33
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 33 0,26
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 67,69 7,95
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 36,67 0,49
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 3,54 2,55
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 1 900 0,16

| RPA | Botswana | Namibia | Zambia | Powrót |