| Powrót

DANE STATYSTYCZNE EGIPT Polska = 1
Powierzchnia [km2] 1 001 450 3,20
Długość granic [km] 2 665 0,96
Linia brzegowa [km] 2 450 4,99
Ludność 77 505 756 2,01
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 77 0,63
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 32,59 3,83
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 71,00 0,95
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 2,88 2,07
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 4 200 0,35

| Powrót |