| Powrót

DANE STATYSTYCZNE Gambia Polska = 1
Powierzchnia [km2] 11 300 0.04
Długość granic [km] 740 0,27
  Linia brzegowa [km] 80 0,16
Ludność 1 641 564 0,04
Gęstość zaludnienia [osób/km2] 145 1,18
Zgony noworodków [zgony/1000 urodzeń] 72 8,44
Spodziewana długość życia dla nowonarodzonych 54 0,73
Współczynnik dzietności (liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę) 5,3 3,81
Produkt narodowy brutto / mieszkańca ( w tys. $) 1 900 0,16

| Powrót |