Warszawa - Pałac Namiestnikowski

2008-07-27 15:42:53, Canon EOS 20D, Tv:1/125, Av:8.0, ISO:100, © Michał Rogalski 2008

Pałac Namiestnikowski